© 
Programme of Talks 2017-2018
    
Rhaglen Darlithiau  2017-2018

2017

September 26 Trevor Herbert: Victorian Brass Bands and the Industrial Revolution
Medi 26           Bandiau pres Fictoraidd a'r Chwyldro Diwydiannol


October 19      Miranda Alhouse-Green: Celtic Myths in Medieval Wales
Hydref 19        Mythau Celtaidd mewn Cymru Ganoloesol


November 16   Peter Strong: Women in Agriculture in the 1860s
Tachwedd 16   Menywod mewn Amaethyddiaeth yn y 1860au

2018
January 18      Christopher Parry: Merthyr's infamous criminal community  in the 19th C
Ionawr 18        Cymuned droseddol ysgelerder Merthyr yn y C19eg 
 

 

February 22     Ann Benson: Troy House - its architecture, gardens and residents
Chwefror 22    Tŷ Troy - y pensaeriaeth, yr erddi a'r boblygaeth


March 15          Dr Madeleine Gray: Medieval Murals
Mawrth 15        Paentiadau Wal Canoloesol


April 26             Bleddyn Penny: Men of Steel
Ebrill 26            Dynion o Ddur


May 17             Frank Olding: People of the Black Mountains -                                                                                                Raymond Williams and Archaeology
Mai 17              Bobl o Mynyddoedd Du - Raymond Williams ac Archeoleg
                         (After the AGM: Ar ôl y CCB)


 Abergavenny Local History Society 
          Charity Number 1098582              

Community Web Kit provided free by BT