© 
Programme of Talks 2018-2019
    
Rhaglen Darlithiau  2018-20192018

Thursday 27th September: Eleri Lynn. Queen Elizabeth Ist & the Bacton altar cloth

Nos Iau 27ain Medi: Eleri Lynn. Y Frenhines Elizabeth 1af a llen allor BactonThursday 18th October: David Cartwright. Man from Merthyr who founded a town in Tsarist Russia

Nos Iau 18fed Hydref: David Cartrwright. Y dynn o Ferthyr a sefydlodd dref yn Rwsia tsariaidThursday 15th November: Dr Ann Benson. Glory days of Raglan castle 

Nos Iau 15fed Tachwedd: Dr Ann Benson. Castell Rhaglan yn ei anterth


Lectures in 2018 are in the Borough Theatre and start at 7.30pm
Cynhelir darlithiau yn 2018 yn Theatr Bwrdeistref y Fenni am 7.30yh
2019 (please note change of day, and change of venue to King Henry School hall)

2019 (sylwer newid y noson a lle)Wednesday 16th January: Brian Davies. Welsh paintings of Julius Ibbotson

Nos Fercher 16eg Ionawr: Brian Davies. Lluniau Cymreig Julius IbbotsonWednesday 13th February: Mari Fforde. Hay Castle over the past 900 years
Nos Fercher 13eg Chwefror: Mari Fforde. Castell y Gelli Gandryll dros 900 mylnedd


Wednesday 13th March: Phil Hughes. Tales from the towpath

Nos Fercher 13eg Mawrth: Phil Hughes. Straeon glan y gamlasWednesday 17th April: Gerallt Nash. Saving St Teilo’s
Nos Fercher 17eg Ebrill: Gerallt Nash: Achub eglwys San Teilo


The above lectures in 2019 will be in King Henry VIII School hall and start at 7.30pm
Cynhelir y darlithiau uchod yn 2019 yn neuadd Ysgol Gynradd Hari VIIIfed am 7.30yh.


Wednesday 15th May: Frank Olding’s talk on Gods of Gwent follows the AGM
Venue to be announced
Nos Fercher 15fed Mai: Bydd darlith gan Frank Olding yngl┼Ěn â Duwiau Gwent y dilyn y CCB. Cyhoeddir y lle’n hwyrach
Abergavenny Local History Society 
          Charity Number 1098582              

Community Web Kit provided free by BT